4th Disember 2021 
8:00 pagi – 2:00 petang 

Premiera Hotel Kuala Lumpur 

Pengesahan Kehadiran / Pendaftaran