Tarikh : 04 Disember 2021 (Sabtu)
Masa : 8.00 pagi – 2:00 petang
Tempat : Premiera Hotel, Kuala Lumpur

Pengesahan Kehadiran / Pendaftaran