MAKLUMAN KEPADA SEMUA AHLI MSR

Dilampirkan Notis Mesyuarat Agung Tahunan MSR Kali ke-48 dan borang Proksi.

Terima kasih.

NOTIS MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KALI KE 48