Dilampirkan Notis Mesyuarat Agung Tahunan Persatuan Juru X-Ray Malaysia Kali Ke-45 dan Borang Proksi (Proxy Form)

NOTIS MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KALI KE 45

PROXY FORM 2015